Veiligheid

VOORBEREIDING

 • Maak nooit zelf vuurwerk.
 • Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen.
 • Bewaar vuurwerk nooit in je broek- of jaszak.
 • Lees de afsteekinstructie.
 • Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken.


TIJDENS HET AFSTEKEN

 • Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
 • Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Zet vuurpijlen altijd in daarvoor bestemde vuurwerk lanceerbasis 3-poot.
 • Zet vuurwerkpotten altijd in een vuurwerkveiligheidsklem.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Let op de windrichting.
 • Ook juniorvuurwerk of CAT-1 vuurwerk blijft vuurwerk!
 • Steek vuurwerk altijd aan met een aansteeklont.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Gebruik bij vuurwerk aansteken altijd een vuurwerkbril!


Afbeeldingsresultaat voor foto draag een vuurwerkbril


NA HET AFSTEKEN

 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
 • Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
 • Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.
 • Houd brandwonden minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.


VUURWERKCHECK

Intratuin Hendrik ido Ambacht is lid van vuurwerkcheck doe normaal koop legaal!


Gemeente Hendrik ido Ambacht 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken uit zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. Namens de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voert OZHZ jaarlijks de vuurwerkcontroles uit.

Veilig Vuurwerkverkooppunt

Zoals elk jaar controleren inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de brandweer alle vuurwerkverkooppunten in de regio. Dit jaar zijn de 36 verkooppunten op tal van punten gecontroleerd en bestempeld als ‘Goedgekeurd verkooppunt vuurwerk 2018’. In Hendrik-Ido-Ambacht is Het Mooiste Vuurwerk Hendrik ido Ambacht een van de erkende vuurwerkverkooppunten.

Herkenbaar 

De goedgekeurde vuurwerkverkooppunten zijn dit jaar te herkennen aan een opvallend rode sticker op de deur en de bijbehorende poster in de winkel. De ondernemers hebben tijdens de voorcontroles laten zien dat de verplichte administratie, vergunningen en verplichte testen op orde was. Daarnaast voldoen de opslag- en verkoopruimtes van vuurwerk op bouwkundig en brandveiligheidsgebied aan het Vuurwerkbesluit. De voorcontroles worden al jaren in samenwerking met de regionale brandweer uitgevoerd.

Veiligheid 

Het is een veilig gevoel voor inwoners om te weten dat het vuurwerk bij de ondernemers volgens de wettelijke eisen is opgeslagen en wordt verkocht. Ook tijdens de verkoopdagen op 28, 29 en 31 december doet de omgevingsdienst opnieuw controles waarbij vooral wordt gelet op het gedrag van het vuurwerkverkopende personeel. Want er mag bijvoorbeeld niet teveel vuurwerk zijn opgeslagen in de verkoopruimte. Ook is er een maximale hoeveelheid (25kg) vuurwerk die per consument mag worden afgenomen en zijn er leeftijdgrenzen voor de aanschaf van bepaald vuurwerk. Met het volgen van deze wettelijke regels wordt veiligheid voor inwoners en omgeving gewaarborgd.